Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Սենդվիչ պանելներ

Սենդվիչ-պանել

Սենդվիչ-պանել Image

Սենդվիչ-պանել

Սենդվիչ-պանել Image
Ժամանակակից շինարարության մեջ սենդվիչ պանելները լայնորեն կիրառվում են ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: Ջերմամեկուսացման հատկության և բազմաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ՝ սենդվիչ պանելների կիրառումը հատկապես արդյունավետ է սառնարանային խցերի և պահեստների նախագծման և տեղադրման ժամանակ: Կախված շերտերի քանակից, մակերեսից և այլ պարամետրերից՝ Երևանում սենդվիչ պանելների վաճառքի գները կարող են տատանվել: