Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Արդյունաբերական սառնարանային համակարգեր

Արդյունաբերական սառնարանային համակարգեր

Արդյունաբերական սառնարանային համակարգերի կիրառումը լայն տարածում ունի ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում: Երևանում՝ Արշակունյաց 32 հասցեում գործող Շավ Գրուպ ընկերության աշխատանքի հիմնական ուղղությունն այսպիսի համակարգերի նախագծումն ու տեղադրումն է: Հայաստանում այսօր հնարավոր է ստանալ ցանկացած տարողության և մակերեսի արդյունաբերական սառնարանային համակարգեր, որն իր մեջ կարող է ներառել առանձին սառնարանային խցեր, սառցարան և տարբեր սառնարանային ագրեգատներ: