Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Սառնարանային խցեր

Սառնարանային խցեր

Հայաստանում սննդամթերքի արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող որևէ կազմակերպություն անհնար է պատկերացնել առանց սառնարանային համակարգի: Շավ Գրուպը, որը Երևանում գործող այս ոլորտում առաջատար ընկերություն է, կատարում է սառցարանային խցերի նախագծման և տեղադրման համալիր աշխատանքներ: Սառցարանները, կահավորված լինելով ջերմային ռեժիմների ավտոմատ կառավարման համակարգով, ապահովում են սառնարանային խցերի ճշգրիտ և հուսալի աշխատանքը: