Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Վերանորոգում

Վերանորոգում

Սառնարանային համակարգերի ու սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունը Շավ Գրուպ ընկերությունն իրականացնում է սեղմ ժամկետներում և բարձր որակով: Հաշվի են առնվում սառնարանային սարքավորումների և սառնարանային համակարգերի շահագործման ժամանակահատվածը, Հայաստանում դրանց գտնվելու վայրը, պայմաններն ու մի շարք այլ գործոններ: Բացի իրավաբանական անձանց սպասարկումից, Արշակունյաց 32 հասցեում գտնվող Երևանի սպասարկման սրահում կատարվում են նաև սառնարանների և ագրեգատների վերանորոգման աշխատանքներ՝ մատչելի և շահավետ: