Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Copeland

Copeland

Սպիրալային և մխոցային կոմպրեսորներ արտադրող “COPELAND” ընկերության արտադրանքը Հայաստանում ներկայացված է «ՇԱՎ» ՍՊԸ-ի խանութ-սրահում: “COPELAND” սպիրալային կոմպրեսորներն օգտագործվում են բնակելի տարածքների օդափոխանակման համակարգերում, սառցարանային խցերում, ինչպես նաև՝ մեծ ու փոքր արդյունաբերական տարածքներում: Երևանում գտնվող մասնագիտացված սրահում հնարավոր է գտնել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց տարբերակներով թողարկված կոմպրեսորներ, որոնք ունեն արտադրողականության կարգավորման հնարավորություն:

Ընկերության պաշտոնական կայքը՝ https://climate.emerson.com/en-us