Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Danfoss Maneurop

Danfoss Maneurop

Ֆրանսիական “Danfoss Maneurop” ընկերությունն արտադրում է սառնարանային սարքավորումների համար նախատեսված կոմպրեսորներ, որոնք կարող են օգտագործվել տարբեր հզորության սառցարանային ագրեգատների պատրաստման համար: Հայաստանում “Danfoss Maneurop” ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը «ՇԱՎ» ՍՊԸ-ն է, որն ունի մասնագիտացված խանութ-սրահ Երևան քաղաքում:

Ընկերության պաշտոնական կայքը՝ https://www.danfoss.com/en/