Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Առևտրային սառնարանային համակարգեր

Առեվտրային սառնարանային համակարգեր

Առևտրային սառնարանային համակարգերը սառնարանային սարքավորումների բավականին պահանջված տեսակ են՝ նախատեսված առևտրի կետերում և խանութներում տարատեսակ սննդամթերքի պահպանման համար: Իր բազմամյա գործունեության ընթացքում Հայաստանում սառնարանային համակարգերի ու սառնարանային սարքավորումների սպասարկման ոլորտում մասնագիտացված Շավ Գրուպ ընկերությունը իրականացրել է մի շարք սառնարանային ագրեգատների նախագծման և տեղադրման աշխատանքներ, այդ թվում նաև՝ ցուցադրական սառնարաններ, սառնարանային խցեր և այլն: