Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Տեղադրում

Տեղադրում

Սառնարանային համակարգերի մոնտաժը կարևորագույն փուլերից է, որի որակյալ իրականացումից է կախված սառնարանային սարքավորումների և ագրեգատների աշխատանքի երկարակեցությունն ու դիմացկունությունը: Երևանում գործող Շավ Գրուպ ընկերությունը մոնտաժման ժամանակ օգտագործում է նորագույն սարքավորումներ և բարձրորակ նյութեր: Իսկ ոլորտում համապատասխան որակավորում ունեցող ինժեներների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ ստացվում է գերազանց արդյունք՝ աշխարհում և Հայաստանում գործող նորմերին համապատասխան: